Wykonujemy usługi usuwania graffiti z niezabezpieczonej wcześniej powierzchni lub
zabezpieczonej powłoką antygraffiti.
Chemiczne usuwanie graffiti polega na pokryciu zabrudzonej powierzchni odpowiednim
środkiem , a następnie gorąco-wodnym płukaniu najlepiej pod ciśnieniem.
Usuwanie grafitii  jest pracą czasochłonną (zwłaszcza na powierzchniach porowatych),
wymagającą zastosowania odpowiednich operacji mających na celu zlikwidowanie graffiti w
sposób nieuszkadzający czyszczonej powierzchni.