Mosty jako jedne z głównych budowli ułatwiających komunikację są także elementem wizerunkowym, dlatego też wymagają odpowiedniego utrzymania porządku.

W ramach naszych usług oferujemy:

przycinanie krzewów

wycinanie chwastów

koszenie trawy dookoła mostu oraz na betonowych flastrach

przegląd studzienek kanalizacyjnych ,udrażnianie ich

mycie poręczy mostu, barier ochronnych, fug odprowadzających brud i
wodę wzdłuż jezdni

oczyszczenie kratek ściekowych i dylatacji: otworzenie kratek ściekowych, usunięcie zanieczyszczeń blokujących swobodny spływ wody, zamknięcie kratek, wymiecenie zanieczyszczeń z dylatacji.