Wraz z rozwojem gospodarczym w Polsce i na świecie w przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej obiektów wielkopowierzchniowych, a w ślad za tym coraz większe zapotrzebowanie na profesjonalne zarządzanie takimi obiektami, zwłaszcza na odpowiednie utrzymanie czystości dostosowane do specyfiki obiektu. Zarówno Centra handlowe jak i Markety podlegają prawu konkurencji rynku. Ponieważ rynek jest w coraz większym stopniu nasycony, wizerunek i postrzegana jakość stają się najistotniejszym elementem budowy marki obiektu. Usługodawcy obsługujący części wspólne oddziałują na odczuwalną markę i renomę obiektu handlowego równie mocno jak najemcy. Są więc kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej. Oznacza to, że profesjonalizacja zarządzania obiektem, a w tym usługami jako częścią wizerunku obiektów wielkopowierzchniowych jest nie tylko jednym z zadań związanych z ich administracją, lecz także odgrywa swoją rolę w wymiarze marketingowym i finansowym przedsiębiorstwa. W rozumieniu sprzątanie wielkopowierzchniowe mamy na uwadze nie tylko Centra handlowe i Markety, ale także: Studia TV, hale widowiskowe, sklepy oraz inne obiekty o podobnej specyfikacji.